W jaki sposób zarządzać podległym personelem? Na tak postawione pytanie uczestnicy szkolenia odpowiadają min:

-metodą kija i marchewki, metodą nakazowo-rozdzielczą, przez obietnice, przez konflikt itd., itp.

Większość strategii zarządzania można określić jako ZARZĄDZANIE PRZEZ REAGOWANIE co oznacza, że menedżerowie najczęściej reagują na zaistniałą sytuację próbując jak najsprawniej „ugasić pożar”. I od sprawności w gaszeniu najróżniejszych pożarów uzależniona jest ich efektywność. Dzieje się tak z wielu powodów, o których również mówimy podczas szkolenia.

A czy można inaczej?

Ponad 50 lat Peter Drucker sformułował koncepcję MANAGEMENT BY OBJECTIVES czyli ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE (ZPC). To bardzo prosta u źródła koncepcja zakładająca, że człowiek funkcjonuje efektywniej gdy współtworzy swoje cele i odpowiedzialnie je realizuje. O ZPC można mówić na dwóch poziomach:

  1. System zarządzania funkcjonujący w organizacji.
  2. Kompetencji kierowniczej wykorzystywanej do pracy z podległym personelem.

Cele szkolenia:

Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów zawodowych i ich realizowania w podległych zespołach.

Koncepcje ZPC wg jej autora należy wdrażać w organizacji od samej góry.Jednak jej skuteczność zależy w dużej mierze od umiejętności pracy przez ZPC menedżerów na każdym poziomie w organizacji. Na szkoleniu dowiesz się i przećwiczysz:

– jakie kompetencje są niezbędne do ZPC

– jakie rozwiązania systemowe niezbędne są do funkcjonowania ZPC min: system motywacyjny, system ocen pracowniczych, wskaźniki efektywności

– jakie trudności napotkasz wprowadzając ZPC

– w jaki sposób wprowadzić ZPC w swoim zespole, dziale, firmie

Metodyka zajęć:

  • ćwiczenia indywidualne
  • ćwiczenia w grupach,
  • wykład.