Kłócić się jest rzeczą ludzką, a konflikt sam w sobie jest czymś naturalnym – wyraża bowiem zwykłe zderzenie dwóch pragnień czy potrzeb, innych od siebie, często skrajnie przeciwstawnych, co nie znaczy, że w obu wypadkach złych. Wielu wybitnych ekspertów twierdzi, że bez konfliktów nie ma rozwoju, gdyż ten dokonuje się poprzez sprzeczności i dysonanse.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Treść:

  • skąd się biorą konflikty
  • 5 sposobów rozwiązywania konfliktów
  • radzenie sobie ze sprzeciwem
  • fazy konfliktu
  • metoda konstruktywnego sporu

Po tym szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jakie jest źródło pochodzenia konfliktów, jak wyjść obronną ręką z takiej sytuacji i jakie korzyści daje umiejętne rozwiązanie konfliktu.

Metody pracy:

  • Wykład
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Ćwiczenia w grupach