Kiedyś nie uczono technik prezentacji nawet na poziomie uniwersyteckim, w  dzisiejszym czasach prezentacje/ wystąpienia stały się niezbędnym elementem pracy w przemyśle, handlu, usługach oraz  w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej.To szkolenie przygotuje państwa do skutecznego prowadzenia prezentacji.

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników umiejętności konstruowania i sprawnego przeprowadzania prezentacji.

Treść:

  • Cele prezentacji,
  • Struktura i elementy prezentacji,
  • Praca ze sprzętem,
  • Język prezentacji,
  • Technika mówienia,
  • Mowa ciała podczas prezentacji:

– poruszanie się,

– ruchy; rodzaje; tempo; kierunki,

– obszar ekspresji głowy; twarzy,

– ręce i dłonie,

– oddychanie.

Metodyka zajęć:

  • ćwiczenia indywidualne,
  • praca z kamerą – nagrywanie prezentacji uczestników podczas zajęć,
  • wykład.