„Boże spraw, aby nam się tak chciało, jak nam się nie chce”.

Efektywność każdego dnia zależy w głównej mierze od zaangażowania, a to z kolei od motywacji. Motywowanie pracowników w sytuacji braku narzędzi finansowych to jedno z trudniejszych zadań każdego przełożonego. Z kolei automotywacja pozwala nam czerpać siły do aktywności każdego dnia. Jak motywować siebie i innych do codziennej pracy? Na to pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź podczas szkolenia.

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności osiągania celów w życiu prywatnym i zawodowym

Treść:

 • Przeprowadzenie diagnozy swego obecnego położenia.
 • Podstawy natury człowieka: – determinizm – proaktywność  – reaktywność – wartości życiowe.
 • System osiągania celów.
 • Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym.
 • Uświadomienie sobie czym jest motywacja.
 • Poznanie własnych motywatorów.
  • Poznanie hierarchii potrzeb według A. Maslowa.
  • Teoria motywacji McDouglasa.
  • Uświadomienie czym są strefy wpływów i na co my sami możemy oddziaływać.
  • Stereotypowe myślenie jako czynniki stresogenne  – jak sobie z tym radzić .
  • Poszukiwany talent na stanowisko.

Na tym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak osiągać swoje cele zawodowe i życiowe, jak marzenia przekuć w codzienne działania.

Metody pracy:

 • wykład,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia relaksacyjne.