Stephen R. Covey w swojej książce „7 nawyków skutecznego działania” napisał, że najczęściej „problemem jest to, w jaki sposób my widzimy problem”. W pracy nad problemem często skupiamy się na znamionach problemu lub niewłaściwie go formułujemy. Kolejnym naszym ograniczeniem jest koncentrowanie się na pierwszych bądź najbardziej oczywistych rozwiązaniach zamiast szukać nowych świeżych pomysłów. Zdarza nam się również, że pomysły odważne lub odległe traktujemy zbyt dosłownie, by znaleźć w nich wartościowe aspekty. Podczas tego szkolenia nauczymy się w jaki sposób wyzwolić w nas twórczy potencjał  i pogodzić go z pragmatycznym, i efektywnym zastosowaniem.

Cele szkolenia:

 • poznanie roli kreatywności w nowoczesnym zarządzaniu
 • poznanie sposobów stwarzania warunków do twórczego myślenia
 • poznanie barier  blokujących kreatywność indywidualną i zbiorową
 • poznanie indywidualnych i zbiorowych technik generowania nowych pomysłów
 • poznanie grupowych metod twórczego rozwiązywania problemu
 • poznanie zasad diagnozy indywidualnych możliwości twórczych

Metody pracy:

 • ćwiczenia
 • dyskusja grupowa
 • praca w grupach
 • case study
 • wykład