Pojęcie asertywności stało się z jednej strony modnym hasłem, a z drugiej ciągle jeszcze nieznaną : niedocenianą  lub przecenianą postawą. W potocznym rozumieniu asertywność definiowana jest jako umiejętność mówienia NIE. Nic bardziej mylnego. Asertywność to postawa i wynikający z niej sposób zachowania oraz język komunikacji.

Podczas szkolenia poznacie Państwo podstawowe komunikaty asertywne i nauczycie się nimi posługiwać.

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy oraz praktycznej umiejętności asertywnego komunikowania.

Treść:

  • typologia postaw,
  • definicja asertywności,
  • prawa asertywności,
  • procedury asertywne:

– asertywna interwencja,

– komunikat „JA”,

– informacja zwrotna,

– asertywne wyrażanie opinii,

– przyjmowanie krytyki i pochwał,

– asertywna odmowa,

– procedura zdartej płyty

Metodyka zajęć:

  • ćwiczenia indywidualne
  • ćwiczenia w grupach,
  • wykład.