Psychoterapia mężczyzn

Ważnym obszarem mojej pracy jest wsparcie mężczyzn w kryzysie poprzez psychoterapię mężczyzn oraz męskie kręgi.

Prowadzę psychoterapię mężczyzn we Wrocławiu.

Pracuję z mężczyznami:

  • w kryzysie,
  • wychodzącymi z uzależnień (po odwyku),
  • oraz wspieram ich w trudnych momentach poprzez pracę terapeutyczną.

Terapia dla mężczyzn oparta na dialogu.
Koncentruję się wspólnie z pacjentem na jego rzeczywistym źródle problemu, tak aby zmiana dokonana w terapii miała trwały charakter.

Prowadzę również grupy wsparcia dla mężczyzn w postaci męskich kręgów, gdzie w bezpiecznym otoczeniu grupy można rozpocząć pracę nad sobą i uzyskać pomoc w trudnych momentach.

Zapraszam do kontaktu.

Kontakt